To Top

Igazgatói - köszöntő

gyergyo nagyzoltan2 ja

Tisztelet­tel és szeretet­tel köszön­tök min­den látó­gatót a Trefán Leonárd Általános Iskola megújult honlapján! Iskolánknak nem­c­sak múltja van, hanem jövője is. A múltjára, az eddig elért ered­ményekre büszkék lehetünk, a jövőre pedig már ma gon­do­l­unk.  Az együttműködés fontos eleme a kom­mu­niká­ció, ame­lyet az iskola immáron a világhálón keresztül is foly­tatni kíván a szülőkkel, diákokkal, és azon láto­gatókkal, akik vir­tuálisan szeretnének betek­in­tést nyerni intézményünkbe.
Célunk, hogy e hon­lap segít­ségével az aktuális híreket, történéseket a lehető leg­gy­orsab­ban közzé tegyünk, illetve a leg­fontosabb infor­má­ciók mindig elérhetőek legyenek az érdek­lődők számára.

Tar­tal­mas böngészést kívánok!  Szigeti Attila igazgató

DOKUMENTUMOK

Fájl neve Méret Dátum és idő

TREFAL

2020. december 15-e a kézdiszentkereszti Trefán Leonárd Általános Iskola névadásának tizedik, a Trefán Leonárd-dombormű felavatásának ötödik, és a névadó születésének száznegyvenötödik évfordulója.
Ebből az alkalomból az iskola vezetősége Az én iskolám címmel pályázatot hirdetett a tanulók részére. A járványhelyzet miatt ez a tevékenység az online térbe szorult. A tanulók rajzokkal, makettekkel, plakátokkal, írásbeli munkákkal emlékeztek meg az évfordulókról, a névadóról. Iskolánk pedagógusai pedig azon munkálkodtak, hogy felkeressék Trefán Leonárd szülőhelyét, és emléktáblával jelöljék meg azt.

Megszépültek az iskolák

A 2021-es év nyarán, illetve a 2021/2022-es tanév első felében több korszerűsítési munkálatot végeztünk iskolánkban annak érdekében, hogy a gyermekek megfelelő körülmények között tanulhassanak, sportolhassanak.
A B épület és a tornaterem modernizálására került sor. Nyilászárókat cseréltünk az épületen, beleértve a tornatermet is, a folyosót új padlócsempével borítottuk.
kezdiszentkereszt 2022 igazgato
 
Az informatikatermet is sikerült felújítani. A labor új asztalokat kapott, valamint Richard van der Dys úr támogatásának köszönhetően új számítógépekkel sikerült felszerelni azt. Köszönetképpen az informatikatermet elneveztük a nagylelkü adakozóról.
Bandi András, kézdiszentkereszti születésű vállalkozó is rendszeresen hozzájárul iskolánk szebbé, otthonosabbá tételéhez. Hála neki, iskolánk 120 darab iskolapaddal és székkel gazdagodott az elmúlt évben, amelyek az asló tagozatos diákok osztálytermeibe kerültek. Ezek a bútordarabok Hollandiából érkeztek, és Kocsis Péter vállalkozó gyüjtötte össze őket.
Az előkészítő osztály tanterme, a tanári, a titkárság és az igazgatóság is új parkettet kapott, valamint minden osztályterem padlóját lelakkoztuk. Az ötödik és hatodik osztály tanulóinak terme teljes felújításon esett át. A titkárság, igazgatóság és a könyvtár új bútorzattal gazdagodott.
A bélafalvi iskola előtere is megszépült. A bejárat előtti lépcsőt padlócsempével borítottuk.
Minden osztálytermet projektorral és vetítővászonnal vagy interaktív táblával láttunk el. Ezek a modern oktatási eszközök hozzájárulhatnak az eredményesebb oktatásoz, a tanulók aktívabb tevékenységéhez. Figyelemfelkeltőbbé, játékosabbá, és ezáltal hatékonyabbá teszik a tanulást.
Megoldódni látszik a kézdiszentkereszti óvoda tűzvédelmi engedélyének beszerzése is. A polgármesteri hivatal az iskola kazánházától oldotta meg az óvoda fűtéssel és meleg vízzel való ellátását.
Nagyon fontosanak tartottuk, hogy a járvány hatására hozott korlátozások ellenére is odafigyeljünk kultúránkra és hagyományaink ápolására. Ennek megfelelően a korlátozások betartásával készültünk az ünnepeinkre. Februárban eltemettük a farsangot, márciusban méltóképpen emlékeztünk meg a hősökről, kopjafát avattunk a bélafalvi Tuzson János Elemi Iskola névadásának 25. évfordulója alkalmából. Iskolaújságot indítottunk Firkaland néven. Pedagógusok, gyermekek és szülők, egy igazi közösségként együtt hangolódtunk a karácsonyra.
A Diakónia Keresztyén Alapítvány és a helyi önkormányzat együttmüködésében részesei vagyunk az Afterschool programnak, amelynek köszönhetően 15 gyermek részesül meleg ebédben, felügyeletben és délutáni oktatásban.
Köszönöm az Alma Mater Alapítványnak a mindenkoron nyújtott támogatást, az együttmüködést, amivel segítette iskolánkat és működtette a napközis tevékenységet itt, Kézdiszentkereszten.
Köszönöm a polgármesteri hivatal anyagi támogatását, és természetesen köszönettel tartozunk azoknak a személyeknek, akiknek köszönhetően különféle támogatásokban részesültünk, valamint köszönöm az iskola alkalmazottjainak az önként vállalt többletfeladatokat, azt, hogy részt vettek a korszerűsítési munkálatok elvégzésében és minden olyan tevékenységben, ami hozzájárul közzösségünk fejlődéséhez.
Ezek a személyek megértették, hogy ,,a fény csak akkor válik áldássá, ha másnak is adnak belőle.’’
Becca Prior mondta, hogy: ,,Mindenkinek kellene, hogy legyen valami, amit önzetlenül tesz, pusztán azért, hogy a másoknak szerzett örömmel magát boldogítsa.’’
Köszönjük fáradozásukat, nagylelkű és önzetlen támogatásukat!

Kopjafaavatás Bélafalván

Huszonöt évvel ezelőtt, 1996. szeptember 15-én a bélafalvi iskola Rancz Lajos akkori tanító kezdeményezésére felvette a falu híres szülöttje, Tuzson János, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc honvéd őrnagyának nevét. E kerek évfordulóra emlékezve kopjafát avattak a helyiek.

„Az ötlet, hogy szép előteret varázsoljunk az iskola elé, már a tavasszal megfogalmazódott. Miután tavaly kivágták az öreg fenyőket, és felújítottuk az iskolát, adta magát a feladat, hogy át kell alakítani a teret. Kérésem hamar meghallgatásra talált, ugyanis a polgármesteri hivatal és az iskola vezetősége készségesen támogatott a megvalósításban. A szakszerű gondozás következtében ma is gyönyörű virágoskertet csodálhatunk. A két virágkompozíció és Vetró András Tuzson János-plakettje előtt adta magát a hely, hogy kiegészítsük a teret” – tudtuk meg Kiss Melinda tanítónőtől, aki a kopjafa felállítását kezdeményezte.

A kopjafa felállításának ötlete családi körben fogalmazódott meg, és Lázár András ozsdolai fafaragó mester készítette el Toroczkay Sándor és családja anyagi támogatásával.

– A kopjafaállítás régi székely szokásra vezethető vissza. E fából készített emlékoszlop hagyományos népi motívumokat tartalmaz. Jelképrendszerét tekintve fentről lefelé vizsgálva látható a fejtag, ami harcias jellemű székely származású férfit szimbolizál, a kereszt motívum a kereszténységre utal, a gomb motívum a szakmájában elismert személyt jelképezi, az életkorra utaló korongok a hosszú életet jelentik. A lábazat részén helyet kapott a fafaragó mester monogramja és egy gravírozott tábla, ami a mai ünnepet hirdeti – mondta el Kiss Melinda.

A felállított kopjafát Vatány Gábor plébános áldotta meg a jelen lévő közönség, Páll Endre Kézdiszentkereszt község polgármestere, Turóczi István alpolgármester, Lázár András fafaragó mester, Szigeti Attila iskolaigazgató és a Tuzson János Hagyományőrző Társaság gyalogosainak körében. Az eseményt a helyi elemi iskola egykori és jelenlegi diákjainak műsora, valamint az esemény utáni szeretetvendégség színesítette. 

Peti Botond

 

A Trefán Leonárd Általános Iskola múzeumszobája

0
Székelyföldi iskola

a történelmi Háromszéken

0
-ban alapítva
0
diák,

akik büszkék az évszázados múltra

0
pedagógus,

akik emberségre, hűségre és helytállásra nevelnek

"Trefán Leonárd" Általános Iskola kitartásraemberségrehűségrehelytállásranevel

Line

“Ha azt akarod, hogy gondoljanak Rád: küldj virágot, 
Ha azt, hogy emlékezzenek Rád: ültess fát, 
És ha azt akarod, hogy ne is tudjanak elfelejteni: nevelj embert!” 

Search

SEPSI CIMER       ©        Mike Web                MIKEWEB                      Flag Counter

Trefán Leonárd Általános Iskola

© All Rights Reserved

Sign in to your account